ఉద్వేగ ప్రవాహాలు

ఉద్వేగ ప్రవాహాలు

రచన: ఠానిస్సరో భిక్ఖు [2018లో వెలువడిన First Things First అనే సంకలనంలో గల The Streams of Emotion అనే వ్యాసానికి ఇది సరళ తెలుగు అనువాదం. ఇది బుద్ధుని బోధనలతో తగిన పరిచయం కలిగిన పాఠకులను ఉద్దేశించి రాసిన వ్యాసం అయినా, జీవితపు మౌలిక సమస్యల పరిష్కారం పట్ల గాఢమైన ఆసక్తి...
బుద్ధుని బోధనలు: మానవ విలువలు

బుద్ధుని బోధనలు: మానవ విలువలు

రచన: డి. చంద్రశేఖర్         “బుద్ధుని బోధనలు: మానవ విలువలు” అనే విషయాన్ని లోతుగా పరిశీలించే ముందు, ‘మానవ విలువలు’ అనే మాటలకు సరైన నిర్వచనం చెప్పుకోవటం అవసరం. సాధారణంగా, మానవ విలువలు అంటే “ప్రత్యేకంగా మనిషి జీవితానికి సంబంధించిన...
కాలాములకు బుద్ధుని ఉపదేశం

కాలాములకు బుద్ధుని ఉపదేశం

రచన: మైఖేల్ కారిథెర్స్ [మైఖేల్ కారిథెర్స్ 1978లో, “The Forest Monks of Sri Lanka: Anthropological and Historical Study” అనే అంశంపై చేసిన పరిశోధనకుగాను ఆక్సఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నుండి డాక్టరేట్ పొందారు. Oxford University వారు ప్రచురించిన Past Masters series లో...
పరిపూర్ణ మానవతకు మార్గం!

పరిపూర్ణ మానవతకు మార్గం!

అజాన్ బుద్ధదాస భిక్ఖు [అజాన్ బుద్ధదాస (1906-93) థాయిలాండ్ దేశానికి చెందిన బౌద్ధభిక్షువు. ఆయన కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం థాయి భాషలో అందించిన ఒక ఉపన్యాసాన్ని, 2019లో, అమెరికాకు చెందిన Donald K. Swearer అనే పండితుడు, The Right Action to be Truely Fully Human అనే శీర్షికతో...
స్వేచ్ఛాలోచన: భిన్నాభిప్రాయాలు

స్వేచ్ఛాలోచన: భిన్నాభిప్రాయాలు

రచన: వల్పోల రాహుల [శ్రీలంకకు చెందిన బౌద్ధభిక్షువు మాననీయ వల్పోల రాహుల, 1933-34 మధ్య, సింహళ భాషలో కొన్ని వ్యాసాలు రాశారు. మొదట వాటిని కరపత్రాలుగా ప్రచురించి ఉచితంగా పంచారు. దాదాపు అరవై సంవత్సరాల తరువాత, 1992లో, అవి “సత్యోదయ” అనే పేరుతో ఒక సంకలనంగా వెలువడ్డాయి. మరో...